مدیریت امور طرح و برنامه مدیریت امور طرح و برنامه

بازگشت

مدیر امور طرح و برنامه

محمد حسن مرادی
مدیر امور طرح و برنامه
تلفن : 021-88781385
نمابر : 021-88873729
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار- ساختمان بانک مسکن- طبقه سوم

ساختار سازمانی ساختار سازمانی