مدیریت امور حقوقی و وصول مطالبات مدیریت امور حقوقی و وصول مطالبات

مدیر امور حقوقی و وصول مطالبات
آدرس پستی : میدان هفت تیر- ابتدای پل کریمخان زند- نبش خیابان شهید حسینی-ساختمان بانک مسکن-طبقه دوم
تلفن : 021-88200270
نمابر : 021-88200270
 

ساختار سازمانی ساختار سازمانی