پربازدیدترین اخبار پربازدیدترین اخبار

عضو هيات مديره و رييس شوراي امر به معروف و نهي از منکر بانک:

برگزاري مجامع ارزيابي عملکرد از اقدامات بانک براي اشاعه امر به معروف است

رييس شوراي امر به معروف و نهي از منکر بانک گفت: برگزاري مجامع ارزيابي عملکرد مديريتها و شعب از اقدامات بانک در راستاي اشاعه امر به معروف است و طي آن اهدافي که ابتداي هر سال براي مديريت ها تعيين ميشود مورد بررسي قرار ميگيرد.

به گزارش خبرنگار ما، در نشست دبيران شوراهاي امر به معروف و نهي از منکر دستگاههاي اجرايي که به ميزباني بانک مسکن برگزار شد، جعفر آقاملايي عضو هيات مديره و رييس شوراي امر به معروف و نهي از منکر بانک با بيان اين مطلب، افزود: در سه سال گذشته مجامع ارزيابي عملکرد هر 6 ماه يکبار و پايان هر سال در بانک برگزار شده و به اين ترتيب از عملکرد شعب و مديران موفق قدرداني ميشود.

آقاملايي همچنين به ارايه گزارش عملکرد بانک در سال گذشته پرداخت و گفت: در سال 95 بالغ بر 68 هزار ميليارد ريال تسهيلات مشارکت مدني براي احداث 118 هزار واحد پرداخت شد که نسبت به سال 94، رشد 50 درصدي در مبلغ و رشد 19 درصدي در تعداد را نشان ميدهد.

 

معاون دولت به مردم ستاد امر به معروف و نهي از منکر کشور:        

براي امر به معروف و نهي از منکر جذابيت ايجاد کرده و برنامههاي خوب ارايه دهيد

 همچنين در اين نشست سيد مهدي هاشميان معاون دولت به مردم ستاد امر به معروف و نهي از منکر کشور طي سخناني با قدرداني از شوراي امر به معروف بانک مسکن در اجراي برنامههاي اين ستاد، تصريح کرد: بانک مسکن براي اجراي الگوي سبد معنوي تلاش مجدانهاي داشته و ابتکارات خوبي انجام داده است.

وي اظهار داشت: خداوند متعال يک شاخص را در قرآن مجيد مطرح و به پيامبر گرامي(ص) ابلاغ فرمودند اگر امر به معروف و نهي از منکر در جامعهاي به وجود بيايد، درست اجرا شده و رشد و گسترش يابد باعث ميشود مردم آن جامعه رستگار شوند.

هاشميان افزود: مجمع دبيران، جلسه همفکري و همانديشي است تا در بخش مهمي از نظام اسلامي فريضه امر به معروف و نهي از منکر اجرا شود. بنابراين همه ما بايد قدر و شأن خود را بدانيم.

وي با بيان اينکه در سال 95 گامهاي بلندي برداشيم، افزود: در سال گذشته در همه سازمانها و وزارتخانهها دبيرخانه شوراي امر به معروف و نهي از منکر ايجاد شد و از سازمانهاي اندکي که هنوز اين دبيرخانه را تشکيل ندادهاند ميخواهيم که در ماه مبارک رمضان در اين خصوص اقدامات لازم را صورت دهند.

هاشميان در بخشي ديگر از سخنان خود اظهار داشت: سال 96 سال اقدام جدي و پيشرفت بيشتر امر به معروف و نهي از منکر و سال اجراي امر به معروف و نهي از منکر در همه دستگاههاست. درواقع در سال جاري ميخواهيم ابعاد قانون را که براي ما در نظام اداري توليد قدرت کرده است، با همکاري همديگر بيش از پيش اجرايي کنيم.

معاون دولت به مردم ستاد امر به معروف و نهي از منکر کشور در ادامه سخنان خود به فعال کردن حوزه بانوان در اين ستاد اشاره وتصريح کرد: شورا يک جايگاه حقوقي در تشکيلات دارد و توصيهاي نيست. درواقع روساي شورا در همه وزارتخانهها يکي از معاونان وزرا هستند و اعضاي شورا بايد به اين موضوع توجه کنند که قانون به آنان قدرت لازم را داده است و ما در احکام جديدي که صادر کرديم از عزيزان خواستيم از قدرت قانون و اختيارات آن استفاده کنند.

هاشميان خطاب به شرکتکنندگان در اين نشست تأکيد کرد: سعي کنيد براي امر به معروف جذابيت ايجاد کنيد و برنامههاي خوب ارايه دهيد.

وي گفت: نظاممند کردن امر به معروف در نظام اداري به اين معني است که اين شيوهنامهاي که ستاد تدوين کرده و به دستگاهها ابلاغ شده است اجرا شود و امروز اين نويد را ميدهم که بسياري از وزارتخانهها در ماههاي آخر سال گذشته شيوهنامه اجرايي گروههاي امر به معروف را اجرا کردند.

هاشميان در پايان خاطرنشان کرد: برنامه اجرايي ماه مبارک رمضان ابلاغ شده است. بايد سعي شود در ماه مبارک رمضان سال جاري رنگ و بوي تبليغ امر به معروف و نهي از منکر در تمامي ارکان اداري بيشتر شود. ماه مبارک رمضان بهار قرآن و بهار امر به معروف است. زيرا در اين ماه دلها و قلبها آماده است که اگر کسي تذکري بدهد طرف مقابل بپذيرد.

 دبير شوراي امر به معروف و نهي از منکر بانک تشريح کرد

اقدامات شاخص بانک مسکن در راستاي اقتصاد مقاومتي

 اين گزارش حاکي است، در ادامه اين نشست معصومه خلجي دبير شوراي امر به معروف و نهي از منکر بانک گزارشي از اقدامات شاخص بانک مسکن در راستاي اقتصاد مقاومتي ارايه و راهبردهاي بانک به منظور تقويت بخش عرضه مسکن با اعطاي تسهيلات در بخش ساخت و خريد واحد مسکوني را تشريح کرد.

افزايش سقف تسهيلات ساخت و خريد واحد مسکوني، افزايش تقسيط سهمالشرکه در بخش مسکن، پرداخت تسهيلات نوسازي بافت فرسوده و با افزايش توان تسهيلاتدهي بانک و تقويت بخش عرضه مسکن با نهادسازي مالي در قالب ساماندهي شرکتهاي تابعه در قالب تغيير مأموريت شرکت سرمايهگذاري به گروه مالي بانک مسکن در راستاي تکميل زنجيره خدمات پولي و مالي از مهمترين اقدامات شاخص بانک مسکن در راستاي اقتصاد مقاومتي است که خلجي از آنها نام برد.

وي ادامه داد: بانک مسکن در حوزه ابزارسازي براي تحريک بخش مسکن و پيادهسازي اقتصاد مقاومتي اقداماتي از جمله انتشار اوراق رهني، صکوک مرابحه براي فولاد مبارکه، حساب اماني ويژه پيشفروش ساختمان، طرح تضمين معاملات فروش اقساطي مسکن، نوآوري و طراحي انواع محصولات بانکي به منظور ارتقاي قدرت خريد مسکن خانوارها به ويژه صندوق پسانداز مسکن يکم و تکرقمي کردن نرخ سود تسهيلات مسکن را نيز انجام داده است.

دبير شوراي امر به معروف و نهي از منکر بانک از تشکيل و راهاندازي صندوقهاي قرضالحسنه به عنوان يکي از بخشهاي سبد معنوي اين شورا در بانک مسکن نام برد و افزود: صندوق ذخيره کارکنان، صندوق المهدي انجمن اسلامي، صندوق شهداي بسيج و برخي از صندوقها در تعدادي از ادارات با هدف رفع مشکلات کارکنان، تسهيلات قرضالحسنه به آنها اعطا ميکنند.

صندوق خيريه کوثر، صندوق خيريه شهداي بسيج و صندوق خيريه اداره کل امور کارکنان از ديگر مواردي بود که خلجي آن را در بخش سبد معنوي شوراي امر به معروف و نهي از منکر بانک مسکن معرفي کرد.

خلجي در ادامه گزارشي از عملکرد صندوق خيريه کوثر را ارايه کرد و افزود: با انفاق همکاران توانستيم تا پايان ديماه مبلغ 192/720/716/1 ريال را در بخشهاي مختلف از جمله پرداخت کل يا بخشي از اقساط معوق و کمکهزينههاي جهيزيه، درمان، فوت و تحصيلي، وديعه اجاره مسکن به افراد نيازمند و مستحق پرداخت کنيم.

وي از اقداماتي نظير تقدير از خانواده شهدا در مراسم هفتادوهشتمين سالگرد تأسيس بانک با حضور مديرعامل و اعضاي هيأت مديره، طرح اردوي تفريحي خانواده معزز شهدا و عرض تسليت به خانواده شهدا به علت فوت مادر شهيد به عنوان ديگر اقدامات شوراي امر به معروف و نهي از منکر بانک
نام برد.

خلجي در ادامه تشريح سبد معنوي شوراي امر به معروف و نهي از منکر بانک به برگزاري سيزدهمين دوره مسابقات سراسري قرآن کريم و دو نوبت ختم قرآن کريم در يک سال با قرائت روزانه يک حزب توسط کارکنان داوطلب در سطح کشور نيز
اشاره کرد.

وي در پايان سخنان خود گفت: بانک مسکن تاکنون، از محل هزينه امور فرهنگي منابع حسابهاي قرضالحسنه، علاوه بر ساخت دو باب مسجد و پنج باب مدرسه در مناطق محروم، تعداد 35 نفر از زندانيان محکوم به جرائم غير عمدي از جمله محکومين به ديه در تصادفات يا محکوميتهاي مالي غير کلاهبرداري در 15 استان کشور را نيز آزاد کرده است. همچنين کارکنان مديريت شعب استان هرمزگان نيز در مدت دو سال با برپايي جشن گلريزان 7 نفر از اين قبيل زندانيان را آزاد کردند.

در پايان اين نشست احکام صادر شده از سوي ستاد امر به معروف و نهي از منکر دولت به مردم، توسط جعفر آقاملائي عضو هيات مديره و رييس شورا به محمدحسن مهدوي مشاور مديرعامل و مدير امور حراست، مسعود ايزدي مدير امور ارتباطات و بازاريابي، محمدحسن علمداري رييس اداره کل امور شعب استانها، ناصر رفيعي رييس اداره کل آموزش، حبيباله ابوالفضلي معاون اداره کل حفاظت پرسنلي، علي شاکري مسوول انجمن اسلامي و حجتالاسلام مصطفي جوادي امام جماعت به عنوان اعضاي شوراي امر به معروف و نهي از منکر و معصومه خلجي به عنوان دبير اين شورا اعطا شد.

 

آخرین بروزرسانی 1396/2/23