پربازدیدترین اخبار پربازدیدترین اخبار

ادامه فعالیتهای بانک مسکن درمدرسه سازی

مدرسه شهدای بانک مسکن درلرستان افتتاح شد

مدرسه شهداي بانک مسکن درروستاي علي آباد نورآباد استان لرستان طي مراسمي باحضورامام جمعه شهرستان نورآباد ومديرشعب استان افتتاح وتحويل آموزش وپرورش شد.
به گزارش روابط عمومي مديريت لرستان،درمراسم افتتاح اين مدرسه که مديرآموزش وپرورش نورآباد،مديرکل نوسازي وتوسعه وتجهيزمدارس لرستان،انجمن خيرين مدرسه سازوجمعي ازمقامات ومعتمدان استاني ومحلي نيزحضورداشتند،صيد نبي حيدريان مديرشعب استان طي سخناني بااشاره به فعاليت گسترده بانک مسکن درامورخيريه گفت: بانک مسکن درکنارفعاليت هاي اقتصادي توجه ويژه اين يزبه امورخيريه عام المنفعه دارد.
درادامه امام جمعه شهرستان نورآبادطي سخناني ضمن قدرداني ازعملکردبانک مسکن درمدرسه سازي گفت: دانش آموزان امروزمديران ومتخصصان فرداي کشورهستندو بهره مند ساختن کودکان ونوجوانان ايران ازامکان تحصيل درمدارس داراي فضاي آموزشي مناسب،مسيرحرکت کشوربراي استقلال وپيشرفت را هموارترميکند.
همچنين دراين مراسم کاظمي رييس آموزش وپرورش شهرستانن ورآبادازبانک مسکن به لحاظ ساخت نفضاي آموزشي مناسب براي اين منطقه محروم تجليل کرد.
اين گزارش حاکي است،توزيع بسته کامل لوازم التحريرميان دانش آموزان مدرسه شهداي بانک مسکن ازديگر اقدامات بانک مسکن دراين مراسم بود.
آخرین بروزرسانی 1395/9/3