پربازدیدترین اخبار پربازدیدترین اخبار

عضو هيأت مديره در مراسم قدرداني از مدرسان بانک:

به سمت بانکداري حرفه اي گام برداريم

در مراسمي با حضور اعضاي هيأت مديره، مشاور مدير عامل، مديران امور، رؤسا و معاونان ادارات کل از مدرسان دوره هاي آموزشي در بانك تقدير شد.

به گزارش خبرنگار ما، در اين مراسم جعفر آقاملايي، عضو هيأت مديره بانک با بيان اينکه هر ساله براي 9 هزار نفر از کارکنان، آزمون سنجش شغلي برگزار ميشود، ادامه داد: اميدواريم با همکاري کارکنان، در حوزه آموزش روزبهروز پيش رفته و به سوي بانکداري حرفهاي حرکت کنيم.

وي خواستار آن شد که برنامههاي آموزشي، بر اساس زمان و شرايط روز تغيير کنند.

آخرین بروزرسانی 1396/3/13