از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن توأم با حسابهای تعهدی از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن توأم با حسابهای تعهدی

سقف تسهیلات (انفرادی قابل پرداخت) فروش اقساطی خرید مسکن از محل اوراق ممتاز توأم با حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن و پس‌انداز مسکن جوانان در شهر تهران به 600 میلیون ریال، مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت به 500 میلیون ریال و در سایر مناطق شهری به 400 میلیون ریال افزایش یافت.
 
نکته1: در پرداخت تسهیلات به صورت توأم، سقف تسهیلات قابل پرداخت از محل حساب صندوق پس‌انداز مسکن کماکان 200 میلیون ریال می‌باشد. بدیهی است چنانچه واحد مورد معامله با استفاده از تسهیلات مشارکت مدنی بانک احداث شده باشد، سقف تسهیلات از محل حساب صندوق پس انداز مسکن 250 میلیون ریال خواهد بود. همچنین سقف تسهیلات قابل پرداخت از محل حساب پس‌انداز مسکن جوانان (با توجه به سال افتتاح حساب، مدت سپرده-گذاری، محل جغرافیایی وقوع ملک)، کماکان همان سقف های مقرر قبلی می باشد.
 
نکته:2 در پرداخت تسهیلات فروش اقساطی خرید واحد مسکونی به صورت ترکیبی از محل اوراق ممتاز توأم با حساب های صندوق پس انداز مسکن و پس انداز مسکن جوانان بر روی املاک با قدمت بیش از 20 سال و حداکثر 25 سال، در تمام مناطـق شهری 350 میلیون ریال تعیین می گردد. همچنـین در پرداخت تسهیلات خرید خانه از محل حساب های صندوق پس انداز مسکن و پس انداز مسکن جوانان به تنهایی بر روی املاک با قدمت بیش از 20 سال و حداکثر 25 سال، سقف تسهیلات قابل پرداخت به ترتیب 200 و 350 میلیون ریال می باشد.

انتقال مانده بدهی
پرداخت ما‌به‌التفاوت تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن در زمان انتقال مانده بدهی، از محل انواع حساب‌های تعهدی و اوراق ممتاز (به تنهایی یا توأم) با رعایت ضوابط و مقررات ذیربط تا سقف های 600 میلیون ریال در تهران، 500 میلیون ریال در مراکز استان ها و شهر های بالای 200 هزار نفر جمعیت و 400 میلیون ریال در سایر مناطق شهری امکان پذیر می باشد.
 
نکته1: مبنای محاسبه مابه التفاوت تسهیلات قابل پرداخت در زمان انتقال مانده بدهی از محل انواع حساب‌های تعهدی و اوراق ممتاز (به تنهایی یا توأم) مانده بدهیِ حین الفسخ (پس از کسر سود سال های آتی) تسهیلات قبلی می باشد.
 
نکته:2 در پرداخت مابه‌التفاوت تسهیلات همزمان با انتقال مانده بدهی، اقدام با لحاظ افزایش سقف تسهیلاتی مذکور ضمن رعایت سایر شرایط و ضوابط مقرر امکان‌پذیر می‌باشد.

تعویض وثیقه 
پرداخت ما‌به‌التفاوت تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن در زمان تعویض وثیقه ، از محل انواع حساب‌های تعهدی و اوراق ممتاز (به تنهایی یا توأم) با رعایت ضوابط و مقررات ذیربط تا سقف های 600 میلیون ریال در تهران، 500 میلیون ریال در مراکز استانها و شهر های بالای 200 هزار نفر جمعیت و 400 میلیون ریال در سایر مناطق شهری امکان پذیر می باشد.
 
نکته 1: مبنای محاسبه مابه التفاوت تسهیلات قابل پرداخت در زمان تعویض وثیقه از محل انواع حساب‌های تعهدی و اوراق ممتاز (به تنهایی یا توأم) مانده بدهی حین الفسخ (پس از کسر سود سال های آتی) تسهیلات قبلی می باشد.
 
 نکته2: در پرداخت مابه‌التفاوت تسهیلات همزمان با تعویض وثیقه ، اقدام با لحاظ افزایش سقف تسهیلاتی مذکور ضمن رعایت سایر شرایط و ضوابط مقرر امکان‌پذیر می‌باشد.

 
تسهیلات خرید زوجین

  • سقف تسهیلات از محل اوراق ممتاز  توام با حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن و پس‌انداز مسکن جوانان برای زوجین  در تهران 1000 میلیون ریال و در مراکز استان ها، شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 800 میلیون ریال ودر سایر مناطق شهری 600میلیون ریال طبق مقررات ذیربط بر روی املاک با قدمت حداکثر 20 سال قابل پرداخت می باشد .
  • سقف تسهیلات خرید مسکن ویژه زوجین در املاک معرفی شده با قدمت بیش از 20 سال و حداکثر 25 سال از محل اوراق ممتاز توأم با حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن و پس‌انداز مسکن جوانان در تمامی مناطق شهری 350 میلیون ریال می باشد. 
  • نرخ سود فروش اقساطی تسهیلات از محل حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن 11% و پس‌انداز مسکن جوانان درحال حاضر 9% می باشد .
  • نحوه و روش تقسیط تسهیلات فروش اقساطی خرید خانه کماکان به صورت ساده، پلکانی سالانه (ضریب افزایش سالانه 5 درصدی) و پلکانی دوره ای (4 ساله با ضریب افزایش 20 درصدی) می باشد.
  • حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن از محل حساب های صندوق پس انداز مسکن و پس انداز مسکن جوانان به ترتیب 12 و 20 سال تعیین می گردد.

سایر موارد 

  • در راستای مساعدت به متقاضیانی که قصد استفاده از تسهیلات خرید را دارند، تسهیلات جعاله از محل اوراق ممتاز تا سقف 200 میلیون ریال همزمان با تسهیلات خرید قابل پرداخت می باشد . مبلغ قسط تسهیلات جعاله 200 میلیون ریالی با نرخ سود 17.5% و مدت باز پرداخت 5 ساله ماهیانه حدودا 5.040.000ریال است.
  • جهت خرید اوراق مذکور می توانید به یکی از شعب بانک مسکن و یا شعب کارگزاری های فرابورس مراجعه فرمایید .