تازه های اخبار تازه های اخبار

" برگزاری دوره آموزشی دیسک (DISC) در مدیریت گلستان "

در راستای اجرای برنامه های آموزشی مصوب سالجاری و به منظور افزایش سطح آگاهی و دانش همكاران ، دوره آموزشی تحلیل رفتار کارکنان و ارتباطات اثربخش مطابق با مدل جهانی (DISC)، ویژه روسای شعب استان و روسای دوایر و کارشناسان این مدیریت در استان گلستان برگزار شد.

گفتنی است در این دوره آموزشی، مدل های مختلف رفتاری بر اساس مدل جهانی DISC تحلیل و بررسی شد و نکات مهم و کلیدی و همچنين خصوصیات و ویژگی های شناختی انواع مدلهاي رفتاری به 45 فراگیر حاضر در این دوره، آموزش داده شد.

 گفتنی است، فراگیران در گروه های مختلف در طی این دوره یک روزه، مدل های رفتاری گروه خود را جهت حاضرین تشریح و ارائه نموده و نقاط ضعف و قوت رفتاری خود را بیان کردند.

آخرین بروزرسانی 1397/11/7