مسابقه عکاسی و نقاشی با موضوع نماز ویژه فرزندان کارکنان

در مدیریت گلستان انجام شد:

مسابقه عکاسی و نقاشی با موضوع نماز ویژه فرزندان کارکنان

شورای اقامه نماز مدیریت گلستان در راستای توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز و آشنایی و علاقه مندی هر چه بیشتر فرزندان کارکنان به این فریضه الهی ، اقدام به برگزاری یک دوره مسابقه نقاشی و یکدوره مسابقه عکاسی با موضوع نماز در بین فرزندان همکاران مدیریت و شعب استان نمود.
گفتنی است در این دوره از مسابقات نقاشی ، پس از داوری آثار ارسالی فرزندان کارکنان ، درسا سلمانی فرزند علی سلمانی (مسیول شعبه ناهارخوران گرگان) ، یلدا میردار فرزند یحیی میردار (مسیول شعبه ولیعصر گرگان) و محدثه توکلی فرزند عبدالرضا توکلی (معاون شعبه تراکمه گنبد کاووس) به ترتیب رتبه های اول تا سوم را کسب نمودند.
همچنین در مسابقه عکاسی نماز ، همکاران مدیریت و شعب با ارسال عکس فرزندان خود که در حال اقامه نماز بودند در این مسابقه شرکت کردند و در نهایت پس از بررسی و داوری 4 عکس برتر انتخاب و به برندگان دو مسابقه مذکور از طرف شورای اقامه نماز مدیریت هدایایی به رسم یاد بود اهدای شد.
«روابط عمومی مدیریت گلستان»
آخرین بروزرسانی 1394/4/24