تقدیر از پذیرندگان فعال و پرتراکنش در مدیریت گلستان

تقدیر از پذیرندگان فعال و پرتراکنش در مدیریت گلستان

دیریت گلستان با هدف ارتباط موثر با مشتریان و استمرار همکاری و وفادارسازی آنان و به منظور تشویق و ترغیب پذیرندگان دستگاههای کارتخوان به کارکرد بیشتر ، از 5 نفر از فعالان پرتراکنش و برتر استان تقدیر کرد.
مسیولان این مدیریت در گرگان و با حضور در شهرهای گنبد کاووس ، علی آباد کتول و آق قلا به همراه روسای شعب مرکزی گنبد کاووس ، فردوسی گنبد ، امام رضا (ع) علی آباد ، پنجم آذر گرگان ، آق قلا و قابوسیه گنبد با مراجعه به محل کار عاشور محمد پقه ، یوسف اندروا ، اسماعیل محمدیان ، ناصر آتاخانی و محمودرضا مولودی که جزی پذیرندگان برتر این مدیریت می باشند با اهدای هدایایی به رسم یاد بود از آنان تقدیر کردند.
آخرین بروزرسانی 1394/4/24