اطلاعات تماس مدیران استان اطلاعات تماس مدیران استان

بازگشت

مدیریت شعب استان چهارمحال و بختیاری - معاون

فریبرز معصومی
مدیریت شعب استان چهارمحال و بختیاری - معاون
تلفن : 038-32241013
نمابر : 038-32243615
آدرس پستی : آدرس پستی : شهرکرد- بلوار طالقانی- ساختمان مدیریت بانک مسکن