اطلاعیه ها اطلاعیه ها

بازگشت

تبدیل سود روز شمار به ماه شمار

تبدیل سود روز شمار به ماه شمار

 

مشتریان گرامی:

 

  با عنایت به مصوبه شورای پول و اعتبار ، از ابتدای بهمن ماه سال جاری ، محاسبه سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت عادی از حالت روز شمار به ماه شمار تغییر می یابد.

بدین ترتیب حداقل مانده حساب در ماه ، مبنای محاسبه سود سپرده های مزبور می باشد.

 

                                                                  روابط عمومی بانک مسکن

                                                        مدیریت شعب استان چهارمحال و بختیاری

ساعت : 07:34:00
تاريخ : 1397/10/09