تازه های اخبار تازه های اخبار

برگزاری همایشی تخصصی با انبوه سازان مسکن و ساختمان

به منظور توسعه و بهبود محصولات بانک با بهره گیری از نظرات، پیشنهادات وخواسته های مشتریان بخش مسکن و ساختمان، مدیریت شعب استان بوشهر اقدام به برگزاری همایشی تخصصی با انبوه سازان مسکن و ساختمان نمود.
این همایش با حضور موسوی مدیر شعب استان، معاون مالی و فناوری مدیریت، مسیول شعبه مرکزی بوشهر و تنی چند از کارشناسان بانک و تعدادی از مجتمع سازان، انبوه سازان و شرکت های پیمانکاری فعال در بخش مسکن و ساختمان برگزار گردید.
در ابتدا موسوی مدیر شعب استان به تبیین اهداف برگزاری نشست و تشریح سیاست های اعتباری بانک در سال جاری پرداخت و افزود: ما معتقدیم هرچه میزان همسویی و هم راستایی محصولات بانک با خواسته های مشتریان افزایش یابد به همان نسبت انتظار افزایش تعاملات سازنده مشتریان با بانک و همچنین سطح وفاداری ایشان افزایش می یابد.
وی افزود: با عنایت به نقش خطیر این بانک به عنوان تنها بانک تخصصی و توسعه ای در بخش مسکن و ساختمان کشور و لزوم بکارگیری حداکثر ظرفیت ها و توانمندی ها در حوزه تحقق اهداف دولت در خصوص ایجاد زمینه خروج از رکود در بخش مسکن و ساختمان همسو با سیاست های اقتصاد مقاومتی، توسل به تدابیر و اقداماتی که از طریق تقویت ایفای نقش مذکور، تقویت 
خدمت رسانی و ارزش آفرینی مطلوب به انبوه سازان و مشتریان بخش مذکور را منجر گردد، امری ضروی است.
آخرین بروزرسانی 1395/3/5