تازه های اخبار تازه های اخبار

تقدیر مدیر استان از همکار جانباز

سید حسین موسوی مدیر شعب استان بوشهر از همکار جانباز خدابخش عباسی تقدیر به عمل آورد.
سید حسین موسوی مدیر شعب استان بوشهر از همکار جانباز خدابخش عباسی تقدیر به عمل آورد.
آخرین بروزرسانی 1395/3/5