تازه های اخبار تازه های اخبار

«زينلي مدير شعب استان بوشهر: آموزش در بانك سرمايه گذاري است»

مدير شعب استان بوشهر در جمع روساي شعب از مدرسان برتر مديريت تقدير و تشكر به عمل آورد و افزود: اهميت جايگاه آموزش ويژه است پس بايد قدر اين جايگاه را دانست و در جهت به روز رساني اطلاعات و دانش كاركنان اهتمام ويژه نماييم.

«به نام خدا»

«زينلي مدير شعب استان بوشهر: آموزش در بانك سرمايه گذاري است»

مدير شعب استان بوشهر در جمع روساي شعب از مدرسان برتر مديريت  تقدير و تشكر به عمل آورد و افزود: اهميت جايگاه آموزش ويژه است پس بايد قدر اين جايگاه را دانست و در جهت به روز رساني اطلاعات و دانش كاركنان اهتمام ويژه نماييم.

زينلي افزود: بايد با برگزاري دوره هاي آموزشي مستمر و هدفمند نه تنها به بالا بردن دانش و اطلاعات كاركنان كمك نماييم بلكه از اشتباهات آنان  در امور و جلوگيري از خسارت احتمالي نيز سهيم باشيم.

مديرشعب استان گفت: در حال حاضر يكي از رويكردهاي واحد آموزش به منظور توسعه سرمايه هاي انساني، استفاده از توانمندي مدرسان داخلي و اجراي برنامه هاي توسعه براي بهره مندي بيشتر از آنان است. اين روش ضمن صرفه جويي در هزينه ها، به كاربردي شدن و افزايش اثربخشي آموزش ها و شناخت توانمندي داخلي نيز كمك مي كند.

زينلي به اهميت جايگاه آموزش و يادگيري در رسيدن به اهداف سازمان اشاره كرد و گفت: هرسازمان براي رسيدن به اهداف خود ملزم به برگزاري دوره هاي آموزشي است و آموزش و يادگيري براي بانك هزينه محسوب نمي شود بلكه سرمايه گذاري براي ارتقاء و پيشرفت بانك است.

در انتهاي اين مراسم از مهدي عالي حسيني رييس دايره ارتباطات و بازاريابي،  عباس خالوزاده رييس دايره سيستمها، فاطمه بهادري رييس دايره امور مالي و داده ها و عبدالكريم حسيني رييس دايره كنترل و نظارت به عنوان مدرسان برتر مديريت با اهداء لوح تقدير و هدايايي تجليل شد.

آخرین بروزرسانی 1398/5/16