تازه های اخبار تازه های اخبار

رتبه دوم درصد رشد جذب منابع در کشور توسط مدیریت شعب استان بوشهر

در روزسه شنبه مورخ 17/2/1392 جلسه ای با حضور مدیر شعب استان ،کارشناسان ،کلیه روسا ومعاونین دوایر مدیریت و روسا ی شعب در محل سالن اجتماعات شعبه شهید نواب صفوی بوشهر برگزار گردید. در ابتدا مدیر شعب استان بوشهر ضمن عرض خیر مقدم به همکاران به بررسی عملکرد شعب و ارایه آمارفعالیتها صورت گرفته در سال گذشته پرداخت وسپس اهداف پیش رو را تشریح نمود.

مدیر شعب استان بوشهر با اشاره به عملکرد موفق در سال گذشته گفت : در سال گذشته همکاران تلاش وافر وزیادی داشتند که حاصل آن رتبه دوم  کشوری با 2/53% رشد در جذب منابع شد . وی افزود این توفیق کار بسیار دشواری بود که بیش از 80% آن مرهون تلاشها و پی گیری مسیول وکارکنان شعبه عسلویه بوشهربود.

ایشان حفظ و نگهداری سپرده ها را سخت تر از جذب دانست وگفت : باید بدانیم که امسال کاری دشوارتر از گذشته را داریم چون انتظارات از مابیشتر است .وی افزود : هیچ چیز با شانس و اقبال نیست .از مدیریتی که در چهارسال گذشته حایز برترین رتبه ها بوده انتظارات فراوانی است که معتقدیم همانگونه که تاکنون توانسته ایم باز هم می توانیم و بی شک اهداف پیش رو با همت بلند شما و تلاش و باورداشتن  دست یافتنی است .در این راه با تشکیل منظم جلسات بازاریابی این اعتقاد را به همکاران سرایت می دهیم تا باعث نتیجه مطلوب گردد.

ارشاد افزود: برای رسیدن به موفقیت باید بر داشته ها تکیه کرد .اگر فعالیت بصورت جمعی اتفاق بیفتد شاهد رشد بیشتری خواهیم بود چون پتانسل آن را داریم . جذب سپرده در مدیریت این استان در سال گذشته باعث رشد ، ارتقای و صعود یک پله ای در بین بانکهای استان گردید ، همچنین که افزایش منابع مدیریت باعث ایجاد تعادل بین منابع ومصارف گردید.

وی گفت :باید بفکرجذب منابع ارزان قیمت باشیم و در بخش حسابهای قرض الحسنه فعالیت بیشتری داشته باشیم .

مدیر شعب استان بوشهردر بخش دیگری از عملکرد خوب مدیریت در کاهش وصول مطالبات گفت : فعالیت در این  بخش خود بنوعی جذب منابع است که مربوط به تمام پرسنل می باشدو بایستی با تدبیر صورت پذیرد .وی افزود: خوشبختانه با تلاشهای صورت گرفته در وصول مطالبات نیز همچون جذب منابع سال پر فروغی را داشتیم ، همچنین که در کل کشور شاهد چنین روندی بودیم که این اتفاق تنها در بانک مسکن محقق گردید.

مدیر شعب استان در بخش پایانی به برخی نکات از جمله نکات امنیتی پرداخت و گفت : در پرداخت تسهیلات اهلیت مشتریان و اعتبارسنجی بدرستی صورت پذیرد .کنترل و نظارت در بانک از واجب ترین کارهاست ، رسیدگی به نظافت شعب ، آراستگی همکاران ، آموزش صحیح همکاران ، کنترل مطالبات معوق ، رعایت صرفه جویی وجلوگیری از حیف ومیل و... مطالبی را به صورت مشروح بیان نمود.

درادامه ودر بخش دیگری موسوی معاون مدیر شعب استان به بیان نکاتی از جمله نظارت هرچه بیشتر امور،جلوگیری از تخلفات احتمالی ، نحوصحیح تقسیم امورجاری شعب ،پوشش مرتب و منظم همکاران ، نحو استفاده از مرخصی و... پرداختند و درانتها به سیوالات و ابهامات همکاران پاسخ مقتضی را ارایه نمودند.

آخرین بروزرسانی 1394/4/23