تازه های اخبار تازه های اخبار

برگزاری مسابقات ورزشی جام رمضان در استان بوشهر

بمناسبت ماه مبارک رمضان مدیریت شعب استان بوشهر اقدام به برگزاری یکدوره مسابقه فوتسال ، والیبال ساحلی و طناب کشی نمود.

بمناسبت ماه مبارک رمضان  مدیریت شعب استان بوشهر اقدام به برگزاری یکدوره مسابقه فوتسال ، والیبال ساحلی و طناب کشی  نمود.

درمسابقه فوتسال که بین دو تیم پیشکسوتان مدیریت و شعب سطح شهر بوشهر وپیشکسوتان دشتی و تنگستان برگزار گردید ، تیم پیشکسوتان بوشهر با اقتدار به پیروزی رسید . در این دیدار اعضای تیم پیسکسوتان بوشهر را ، موسوی ، خزاعی ، قدرتیان ،حیدرزاده ، قاسمی ،محسنی ،ارکیان ،تاج بخش ، عالی حسینی ،پورمومن ، شهریاری و استاد زاده بعنوان مربی تشکیل می دادند و شجاعی زاده ، کلبینی ، نوشادی ، سهامی ،پاشنگ ،چاهشوری ، شمسی ،مغدانی وشبانی بعنوان مربی اعضای تیم پیشکسوتان دشتی و تنگستان  بودند.

در مسابقات والیبال ساحلی که با حضور 6 تیم و بصورت حذفی  برگزار گردید در پایان تیم شعبه مرکزی  بوشهر به مقام قهرمانی و تیم عالی شهر به مقام نایب قهرمانی رسید.

اعضایتیم گلبینی ، قاسمی ، حیاتی مطلق  و شمسی و اعضای تیم عالی شهر حیدری ،اسلامی ، عالی حسینی ، رضایی بخش و تاج بخش بودند.

در همین راستا مسابقه طناب کشی نیز برگزار گردید که باعث تبسم خاطر همکاران گردید.

شایان ذکر می باشد سید حسین موسوی معاون مدیرشعب استان در این مسابقات حضور داشت . وی برگزاری اینگونه مسابقات را موجب تقویت روحیه وشادابی ونشاط کارکنان دانست و بر اهمیت تداوم فعالیت های ورزشی کارکنان تاکید نمود.

گفتنی است در پایان مسابقات به شرکت کنندگان هدایایی به رسم یادبوداهدای گردید.

آخرین بروزرسانی 1394/4/23