تازه های اخبار تازه های اخبار

دیدار از شرکت پتروشیمی مبین عسلویه

در تداوم توسعه فعالیتهای بازاریابی ، جذب منابع جدید و در نهایت جذب منابع بیشتر ، گروه مذاکره مدیریت شعب استان بوشهر در مورخ 14/5/1393 جهت مذاکره با مسیولین شرکت پتروشیمی مبین عسلویه وارد مذاکره و گفت وگو شدند.

در این نشست که با حضور مرتضی دهداری زاده معاون مدیریت شعب استان بوشهر ، کاووس فرض رییس شعبه جم ، مهدی عالی حسینی بازاریاب مدیریت ، امید باغبان نژاد کارشناس روابط عمومی و دونفر از مدیران شرکت پتروشیمی پردیس برگزار گردید ، ویژگیها و خدمات انحصاری بانک مسکن و همچنین شرایط اعطای انواع تسهیلات و چگونگی استفاده از این حسابها توسط معاون مدیریت شعب استان بوشهر توضیح ارایه گردید و به ابهامات و سیوالات متعدد مطرح شده پاسخ لازم داده شد .

دهداری زاده افزود : بانک باید دست به پویایی می زد که خوشبختانه ، هوشمندانه با تمهیدات خاصی جهت احترام به مشتریان و بازار هدف محصولات جدید خود را برای اشخصاص حقیقی و حقوقی ارایه نمود.

وی ادامه داد : بانک مسکن فعالیت بسیار گسترده و مقبولی درتمامی بخشهایی که سیستم بانکی می تواند ارایه خدمت دهد دارد .ایشان گفت : خدمات ارزی بانک بعنوان یک ویژگی بسیار مطلوب در امور جاری می باشد که می توان از آن بهره مند گردید .

معاون مدیریت شعب استان بوشهر پس از معرفی انواع خدمات بانک مسکن از جمله حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز ، علت تشکیل چنین جلساتی را با توجه ب

آخرین بروزرسانی 1394/4/23