تازه های اخبار تازه های اخبار

مدیریت شعب استان بوشهر در بخش درآمدهای کارمزدی حایز رتبه اول کشور گردید

در جلسه ای که مدیر شعب استان بوشهر با مسیولین دوایر مدیریت برگزار نمود عنوان داشت مدیریت استان بوشهر در بخش درآمدهای کارمزدی حایز رتبه اول کشور گردیده است.

سید حسین موسوی مدیرشعب استان بوشهر که با مسیولین دوایر مدیریت سخن می گفت عنوان داشت : بنا بر گزارش اداره کل محترم ارزیابی عملکرد وبا تلاش و کوشش همکاران شعب تابعه، مدیریت شعب استان بوشهر در سه ماهه اول سال 1393 در بخش تحقق هدف درآمدهای کارمزدی که مورد تاکید مدیران ارشد بانک نیز بوده، با تحقق 37/61% از اهداف تعیین شده بین مدیریت های کشور حایز رتبه اول گردید.

وی با اشاره به این که امروز تامین درآمد مؤسسات مالی از بخش کارمزد مورد نظر می باشد، گفت: هم اکنون یکی از بهترین راه های کسب درآمد از بخش درآمدهای کارمزدی می باشد که همگان در تلاشند که بهترین عملکرد را دراین بخش داشته باشند و ما هم با بهره مندی از توان وتلاش همکاران می کوشیم عملکرد مطلوبی داشته باشیم.

در این جلسه دیگر همکاران هم به بیان دیدگاه های خود پرداخته و راه کارهای پیشنهادی خود را ارایه نمودند .

آخرین بروزرسانی 1394/4/23