تازه های اخبار تازه های اخبار

مدیر شعب اردبیل: روابط عمومی قلب تپنده سازمان است

تجلیل از همکاران دایره ارتباطات و بازاریابی در اردبیل

ابوالفضل کوهی فرد مدیر شعب اردبیل با تبریک 27 اردیبهشت ، روز روابط عمومی به تلاش گران و کوشندگان این عرصه با اشاره به اهمیت و نقش روزافزون صنعت روابط عمومی در دنیای ارتباطات گفت که امروزه روابط عمومی به قلب تپنده سازمان ها تبدیل شده است.

ابوالفضل کوهی فرد مدیر شعب اردبیل با تبریک 27 اردیبهشت ، روز  روابط عمومی به تلاش گران و کوشندگان این عرصه با اشاره به اهمیت و نقش روزافزون صنعت روابط عمومی در دنیای ارتباطات  گفت که امروزه روابط عمومی  به قلب تپنده سازمان ها تبدیل شده است.

مدیر شعب اردبیل  افزود  درحال حاضربررسی و تحلیل شناخت مسایل روز دنیا، بدون درک  نقش ارتباطات و وسایل ارتباطی امکان پذیر نیست به طوری که برای پیوستن به مسیر و جریان روندهای روز دنیا، چاره ای جز آمیختن با وسایل ارتباطی نداریم.

وی در ادامه ضمن تجلیل از خدمات ارزنده آقایان بایک بلند قامت و اسماعیل عبداللهی  با اهدای هدایایی از تلاش آنان در عرصه ارتباطات و بازاریابی تجلیل بعمل آورد .

آخرین بروزرسانی 1399/6/31